jasongy
一代宗师

[2023] [韩国] [喜剧] [有水印] [BT下载][30天][HD-MP4/3.1GB][韩语中字][1080P]

-->

◎译 名 30天/30日/Love Reset

◎片 名 30?

◎年 代 2023

◎产 地 韩国

◎类 别 喜剧/爱情

◎语 言 韩语

◎上映日期 2023-10-03(韩国)

◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt29031019/

◎豆瓣评分 6.9/10 from 8237 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/36070881/

◎导 演 南大中 Dae-joong Nam

◎编 剧 方基哲 Gi-cheol Bang

    南大中 Dae-joong Nam

◎主 演 姜河那 Ha-neul Kang

    郑素敏 So-Min Jung

    赵敏修 Min-su Jo

    金善映 Seon-yeong Kim

    黄世仁 Hwang Se In

    尹敬浩 Kyung-ho Yoon

    李相真 Lee Sang-Jin

    元佑 Won Woo

    宋海娜 Hae-na Song

    严智润 Ji-yoon Uhm

    林哲亨 Lim Chul-hyung

    全卢民 No-Min Jeon

    知英 Ji-young Kang

    郑亨奭 Hyeong-Seok Jeong

    郑尚禹 Sang-woo Jeong

◎简 介

 讲述曾经是爱情片现在是惊悚片的婚姻生活结束前30天之际,因为意外事故突然间失去记忆的丈夫和妻子之间的浪漫爱情。1 个附件 售价 大小 下载 时间

30天.Love.Reset.2023.HD1080P.X264.AAC.Korean.CHS.BDYS.torrent 0 金币 16.35K 26636 次 2月前

#1楼
发帖时间:2024-02-18 23:42:10   |   回复数:4
ALLEN820213
隐世仙人♂
感谢楼主分享 !!!
2月前 #2楼
ak147
隐世仙人♂
感谢大大分享
2月前 #3楼
yyysunnyboy
武林高手
感谢楼主分享 !!!
2月前 #4楼
popeye69
一代宗师
感谢楼主分享 !
2月前 #5楼
游客组